Giỏ hàng

Máy Băng Garo

Giá gốc Liên hệ: 0903 02 06 01

Máy Băng Garo - Series 800:

Gồm 800-20: một ngõ ra và 800-40: hai ngõ ra

Tính năng kỹ thuật:

                                               800-20                                800-40
Kích thước (H x W x D):      195 x 200 x 145                 195 x 200 x145
Tiêu chuẩn thiết bị y tế:       Lớp 2, Kiểu A                      Lớp 2 Kiểu A
Công suất:                            100 -240 VAC                  100 - 240 VAC
Ngõ ra/ ngõ nối cuff:            1 cổng CPC cái                   2 cổng CPC cái
Áp suất bơm garo:               50 - 550 mmHg                 50 - 550 mmHg
Độ ổn định:                          +/- 5mmHg                       +/- 5mmHg
Trọng lượng:                            2,5 kg                               2,5 kg
Pin chế độ safe:                       9 giờ                                  9 giờ
Pin chế độ đầy đủ                    4 giờ                                  4 giờ
Thời gian bơm đầy:                 5 giây                                 5 giây
Kết nối:                                   USB                                   USB
Máy in:                                Chọn thêm                          Chọn thêm


Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Thương hiệu