Giỏ hàng

Các loại tay đốt, dây, kẹp lưỡng cực...

Giá gốc Liên hệ: 0903 02 06 01

Hãng sản xuất: Fiab, Gima - Ý

Chúng tôi cung cấp các loại tay đốt dùng nhiều lần, 1 lần, tấm điện cực đất, kẹp lưỡng cực, dây nối kẹp lưỡng cực...

Catalogue download: Phu tung cat dot.pdf

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Thương hiệu